Reguli de utilizarea a marcii EUROPEAN CERTIFICATION BODY

Utlizarea marcii EUROPEAN CERTIFICATION BODY

Utilizatorii marcii EUROPEAN CERTIFICATION BODY sunt titularii certificatelor valabile, emise de EUROPEAN CERTIFICATION BODY pentru sistemele de management incluse in certificare.  Utilizatorii marcii sunt raspunzatori pentru utilizarea acesteia, inclusiv in scopuri publicitare.

Marca EUROPEAN CERTIFICATION BODY este 

 

Marca nu poate fi utilizata decat in forma prezentata mai sus. Marca trebuie sa fie lizibila si clar vizibila si poate fi utilizata la orice marime , cu mentinerea proprotiilor elementelor ei constitutive.Utilizarea marcii este limitata la domeniul de activitate mentionat pe certificatul emis de catre EUROPEAN CERTIFICATION BODY.

Marca EUROPEAN CERTIFICATION BODY poate fi utilizata de catre un client certificat atunci cand acesta face referire la statulul certificarii, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 1. Marca EUROPEAN CERTIFICATION BODY poate fi utilizata numai dupa ce clientul a fost anuntat in scris de catre reprezentantii EUROPEAN CERTIFICATION BODY ca decizia de certificare este pozitiva;
 2. Marca EUROPEAN CERTIFICATION BODY poate fi utilizata numai pe durata de valabilitate a certificatului;
 3. Nu se va utiliza si nu se va permite utilizarea marcii sau a unui document de certificare intr-o maniera care sa induca in eroare;
 4. In cazul suspendarii sau retragerii certificarii, clientul are obligatia de a sista utilizarea oricaror materiale promotionale care fac referire la certificare;
 5. In cazul reducerii domeniului de certificare, clientul trebuie sa modifice toate materialele promotionale care fac referire la situatia anterioara de certificare;
 6. Nu este permisa utilizarea marcii EUROPEAN CERTIFICATION BODY pe un produs, pe ambalajul unui produs, pe certificate de etalonare, pe rapoarte de incercare emise de laboratoare sau certificate de conformitate sau intr-un alt mod vizibil pentru consumatorul final care ar putea fi interpretat ca o indicare a conformitatii produsului;
 7. Utilizarea marcii trebuie sa fie efectuata numai in domeniul inclus in certificare;
 8. Marca nu poate fi utilizata in asociere cu alte sedii sau activitati care nu au fost incluse in domeniul de certificare. 

Utilizarea incorecta a marcii EUROPEAN CERTIFICATION BODY

 1. Utilizarea gresita, in mod repetat, a marcii EUROPEAN CERTIFICATION BODY poate constitui motiv de suspendare si/sau retragere a certificarii;
 2. Organizatiile certificate au obligatia de a inceta imediat utilizarea oricaror materiale sau documentatii care contin marca EUROPEAN CERTIFICATION BODY, ca urmare a retragerii, suspendarii sau a incheierii certificarii;
 3. In cazul in care o organizatie doreste sa renunte la certificat, aceasta are obligatia de a inceta imediat utilizarea oricaror materiale promotionale care sugereaza ca este in continuare certificata si sa returneze certificatul in original catre EUROPEAN CERTIFICATION BODY.

POLITICI

Politica privind asigurarea confidentialitatii

Politica privind calitatea serviciilor de certificare

Politica privind impartialitatea activitatii

Politica privind suspendarea, retragerea si restrangerea

Politica privind tratarea inregistrarilor

Politica privind utilizarea marcii de certificare

Politica de tranzitie la ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015

SCHEMA CERTIFICARE